تعداد بازدید : 27990
سامانه آموزش مجازي

زائرین محترم ، برای استفاده از سامانه آموزش مجازی می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

http://zaer.hajj.ir

     
آدرس: تهران، خیابان رودکی،تقاطع آذربایجان، پلاک 739
تلفن: 66912323 ، فاکس: 66439809
پست الکترونیکی : info@bastamihaj.com