تعداد بازدید : 27996
عوامل دفتر تهران

 

همکاران در دفاتر تهران

 

 

آقایان:

 

1. مصطفی بسطامی

2. مقتدا بسطامی   

3. ابراهیم کسروی

4. محمد حسین بسطامی 

5. سعید سهرابی            

6. محمد رضا نیکوشیم  

7. عباد قدوسیان   

8. حسن رحمتی                  

9. محسن ادب دار

10. احسان بسطامی       

11. امیر محمد بسطامی 

12. محمد امین بسطامی

13. حسین تهرانی

14. مهدی درویشها

 

 

 

 

 خانم ها:

 

1.طاهره بسطامی

2. مریم معروف

3. لیلی حیدری

4. مژگان علیزاده کلهرودی

 

 

 

     
آدرس: تهران، خیابان رودکی،تقاطع آذربایجان، پلاک 739
تلفن: 66912323 ، فاکس: 66439809
پست الکترونیکی : info@bastamihaj.com